prezes.waszmar@wp.pl

Dzwoń TERAZ: 606 125 286

Huta Chodecka 17 , 87-860 Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie)

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: instal-system.kutno.pl

 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: WASZ-MAR Mariusz Waszewski, Huta Chodecka 17 , 87-860 Chodecz, NIP: 8881960281, REGON: 911267241

 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: prezes.waszmar@wp.pl

 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  Obsługa zapytań przez formularz

 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. 
   

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

 • Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 • Dane osobowe przechowywane w systemie Operatora są chronione hasłem. Dzięki temu dane są chronione na wypadek ich wykradzenia.

 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 • W celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych, Operator stosuje hasła złożone, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, nie krótsze niż 8 znaków. 
   

3. HOSTING

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: webwavecms.com

 • Dane rejestrowe firmy hostingowej: WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 83/73, 01-233 Warszawa, e-mail: contact@webwavecms.com, NIP 522-279-18-84, REGON 145888958.

 • Firma hostingowa webwavecms.com nie gromadzi oraz nie przetwarza danych z formularza kontaktowego ze strony instal-system.kutno.pl, gdyż są one przesyłane pocztą email bezpośrednio do Operatora. 
   

4. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  ich sprostowania,

  usunięcia,

  ograniczenia przetwarzania,

  oraz przenoszenia danych.

 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 • Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 
   

INFORMACJE W FORMULARZACH

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stronę wykonał: seo-jarek.pl

WASZ-MAR Mariusz Waszewski

Huta Chodecka 17 , 87-860 Chodecz

NIP: 8881960281

REGON: 911267241

 

telefon: (+48) 606-125-286

e-mail: prezes.waszmar@wp.pl

 

OFERTA:

ZASIĘG:

WASZ-MAR:

KONTAKT:

© Copyright 2021 WASZ-MAR Mariusz Waszewski 

All Rights Reserved.