prezes.waszmar@wp.pl

Dzwoń TERAZ: 606 125 286

Huta Chodecka 17 , 87-860 Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie)

Prace pod napowietrznymi liniami energetycznymi
17 lutego 2024

Bezpieczeństwo pracy pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi: Przepisy BHP i kary za ich nieprzestrzeganie.

Należy podkreślić, że prace w miejscach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z energią elektryczną, wymagają szczególnej uwagi i przestrzegania rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa. Według przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1086), pracodawca jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, co obejmuje również zapewnienie, że prace wykonywane w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych są wykonywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu i demontażu konstrukcji, prace takie muszą być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.

 

Należy również pamiętać o przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2172). Zgodnie z nim, w miejscach pracy, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z energią elektryczną, należy przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym stosować odpowiednie zabezpieczenia przed nadmiernym napięciem.

 

Powyższe przepisy jasno określają, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracowników pracujących w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych. Dlatego też, jak podkreśla się w przepisach, w żadnym wypadku nie wolno składować, przeładowywać i montować elementów konstrukcji bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, ponieważ stanowi to niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników oraz jest naruszeniem przepisów bezpieczeństwa. Dlatego kategorycznie trzeba unikać takich praktyk na placu budowy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH

 

Potrzebujesz usług związanych

z Montażem Konstrukcji Stalowych dzwoń: 606 125 286

 

Stronę wykonał: seo-jarek.pl

WASZ-MAR Mariusz Waszewski

Huta Chodecka 17 , 87-860 Chodecz

NIP: 8881960281

REGON: 911267241

 

telefon: (+48) 606-125-286

e-mail: prezes.waszmar@wp.pl

 

OFERTA:

ZASIĘG:

WASZ-MAR:

KONTAKT:

© Copyright 2021 WASZ-MAR Mariusz Waszewski 

All Rights Reserved.